Category Archives: Nhật ký khách hàng thuê xe

Nhật ký khách hàng thuê xe

Pepsi thuê xê cổ Volkswagen Kombi làm event Mang Tết Về Nhà

  “Mang Tết Về Nhà” của Pepsi mang lại niềm vui không chỉ cho 3.000 học sinh, sinh viên, công nhân là một hoạt động xã hội đóng góp cho cộng đồng – đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hiện nay được ghi nhận bởi rất nhiều chính quyền địa phương trên khắp […]

/*dien thoai va chat*/